VYUŽITÍ METODIKY MS® VE SPORTU

1MSS

1:24ProfessionalVIDEO: Professional

Radim Valigura vysvětluje svými slovy v krátkém videu podstatu vzdělání Mental Supremacy – Professional.

Projekt 1MSS nabízí služby v oblasti výkonnostního a vrcholového sportu v následujících rovinách:

  • Odborná péče sportovcům pro řešení soutěžních témat spojených se stresem a poklesem výkonu.
  • Nadstavbové vzdělání trenérům pro rozšíření stávající přípravy o aplikaci nových prvků zvyšujících mentální odolnost jejich svěřenců.
  • Tréninkový systém pro kluby a svazy pro posílení mentální odolnosti jejich týmů při náročných fázích soutěže.
Níže uvedené služby v nabídce pro oblast sportu se liší především tím, zda jsou svou povahou:
  • zaměřeny na dosažení cíle (stanovení cíle a způsob jeho dosažení probíhá ve spolupráci s klientem - komplexní programy dlouhodobé péče)
  • zaměřeny pouze na aktuální okamžik v procesu na cestě k cíli (definice cíle a způsob jeho dosažení zůstává plně v kompetenci klienta - programy jednorázové péče).
Nabídka pro jednotlivce - programy jednorázové péče
Popis
Cena
Podrobnosti
PDF
 
TERAPEUTICKÁ PORADNA 
Všichni známe situace, kdy se nám v klíčové chvíli roztřese ruka, zpomalí nohy nebo se nám doslova "podlomí kolena". Ať děláme co děláme, daná situace je prostě silnější a jasné myšlení se zničeho nic zatmaví. Zažíváme následek podvědomého stresu, jenž má způsobuje pokles našeho fyzického výkonu. Jak s tímto stresem pracovat, když k němu nemáme vědomě přístup? Dá se tento stres uvolnit? 
Jednorázové individuální sezení na bázi kombinace přístupů MS® a One brain Kineziologie - 3in1 Concepts®. Cílem je zpracování tématu na podvědomé rovině a uvolnění stresu. Tím dochází jak k uvolnění destruktivních vzorců chování, tak i příslušných svalových okruhů oslabujících při důležitých momentech hry.
Nabídka pro jednotlivce - programy dlouhodobé péče
Popis
Cena
Podrobnosti
PDF
 
KOMPLEXNÍ MS® DEVELOPMENT PROGRAM PRO JEDNOTLIVCE
Chci pochopit, proč a kdy mi selhává fyzický výkon a naučit se způsoby, jak ho mohu co nejrychleji znovu nastartovat. Chci se systematicky připravovat a naučit se čelit nečekaným a stresovým situacím spojených nejen se soutěžní tematikou, ale i každodenním životem.
Dle délky programu,
věku a stupně
profesionalizace sportovce.
Individuálně koncipovaný program obsahující jak vzdělávací a tréninkové, tak koučinkové a terapeutické moduly. Cílem je komplexní podpora sportovci sloužící jako nadstavba k stávajicí tréninkové zátěži za účelem dosažení nejen sportovních cílů. Intenzita nastavena dle soutěžních cyklů.
Nabídka pro sportovní kluby - programy jednorázové péče
Popis
Cena
Podrobnosti
PDF
 
VZDĚLÁVACÍ PŘEDNÁŠKA PRO TRENÉRY A RODIČE
Jak mohu co nejjednodušeji sjednotit trenéry a rodiče, aby táhli za společný provaz a neházeli si vzájemně "klacky pod nohy"? Chci podpořit oboustrannou efektivní komunikaci. Chci obě strany přimět k hledání řešení k celkové podpoře našeho klubu a ne k hledání chyb.
Interaktivní 90 min. přednáška ze vzdělávacího cyklu Mentální odolnost v souvislostech (jednotlivé články z MOvS jsou publikovány v sekci vzdělávací blog/poradna na HOME). Cílem je podpora klubu uvedením trenérů a rodičů na společnou hladinu uvědomění v tématu optimální spolupráce při vývoji mladých sportovců.
Nabídka pro sportovní kluby - programy dlouhodobé péče
Popis
Cena
Podrobnosti
PDF
 
KOMPLEXNÍ MS® DEVELOPMENT PROGRAM PRO TÝMY
Chci aby můj tým byl odolnější při náročných fázích zápasu (sezóny) a vědomě si vytvářel mentální převahu. Chci podpořit efektivní komunikaci v týmu a jeho dynamickou strukturu. Chci doplnit stávající tréninkový přístup o další tréninkové prvky a vzdělání posilující nejen mentální odolnost jednotlivých hráčů.   
Dle věku a počtu
sportovců
a stupně profesionalizace
klubu.
Tréninkově-vzdělávací sekvence pro sportovní týmy od 12 let pro získání konstruktivních návyků chování ve stresových situacích a trénink jejich vědomé aplikace v soutěži. Probíhá ve spolupráci s klubem formou krátkodobých nebo dlouhodobých projektů.