Pojem Mental Supremacy si můžeme z angličtiny vyložit jako být mentálně nad určitou situací, mít nadhled. Nad co se stavíme, jsou především naše nevědomé emotivní reakce, které nás ovládají častěji, než si vůbec uvědomujeme.

I. Význam Mental Supremacy
v bojových sportech

V bojových sportech je stav Mental Supremacy považován za přirozenou součást boje a atribut vítěze. Můžeme jej vysvětlit také jako stav určité vnitřní centrace a celkové stability našeho těla, emocí a mysli. Tento stav nám umožňuje překonat strach a podněcuje touhu zvítězit. Souvisí se šířkou úhlu pohledu a záběrem našeho vnímání: Protivník není mimo náš kruh kontroly, naopak se stává součástí našeho plánu. Protivníkovy akce předem odhadujeme a očekáváme, naše akce tím obsahují vysokou míru rozhodnosti a sebejistoty.

II. Význam Mental Supremacy
ve sportu

V oblasti vrcholového sportu znamená Mental Supremacy setrvání v požadovaném stavu koncentrace na hlavní cíl a umění vytěsnit rušivé elementy kolem nás (např. tlak autorit – rodičů, trenéra, sponzorů, médií, stejně tak tlak rychle se měnících vnějších podmínek apod.). Jsme schopni udržet nadhled nad situací, a tím maximálně využívat jak kontrolovaných, tak intuitivních reakcí i přes mnohdy vysokou rychlost fyzického pohybu.

III. Význam Mental Supremacy
v podnikání

V byznys sféře stav Mental Supremacy umožňuje lídrům zachovat nadhled a zvýšené vnímání, jako předpoklad pro úspěšný odhad blížících se změn. Stejně tak zdokonaluje schopnost ustát změny. MS je podmínkou pro úspěch ve výsledkově orientovaném prostředí.

Comments are closed.