Oblast podnikání a obchodu má s oblastí sportu mnoho společného. Rozdíl je v tom, že účinnost procesů a míra dosahovaných výsledků se neprojevuje na úrovni fyzických výkonů, ale na úrovni funkčnosti systémů a jejich struktur. Nároky na jednotlivce ve výkonné roli zaměstnance jsou srovnatelné s vrcholovým sportem, jen se nemanifestují hrubým fyzickým výkonem, ale energetikou těla, dynamikou myšlení a rozhodným jednáním.

Stejně jako ten nejostřejší meč neuspěje, pokud nemá dostatek rychlosti a není z kvalitní ocele, tak se ani ta neúžasnější myšlenka neprosadí, pokud nemá dostatek síly a nestojí za ní kvalitní dovednost”.

Ze skupiny jednotlivců se skládá tým, z týmů vzniká organizace.
Všechny tři stupně této struktury mají jednoho společného jmenovatele. Tím je logika, která se chová jako jednotlivec a pulsuje dle zákonů přirozeného cyklu výkyvů dynamické síly.

Poradenství metodikou MS® poskytuje podnikatelům a firmám pohled z nitra této logiky, jehož pomocí jsou schopni vidět ovlivňování struktury své firmy a týmu zaměstnanců stejně efektivně jako ovlivňování jednotlivce. Smyslem nabídky poradenských služeb MS® pro firmy je poskytnutí zcela unikátního pohledu na způsob řešení problematických témat firmy – prostřednictvím využití zákonů dynamické síly.

Forma spolupráce
Option Sigma vystupuje v roli partnera firmy. Spolupráce může být vedena částečně (zásahem na jedné ze tří rovin) nebo komplexně (postupným zásahem na všech třech rovinách v rámci navrženého projektu).

Nástroje spolupráce
Metodiku MS® na firemní úrovni realizuje Option Sigma několika možnými způsoby:

Konzultace
Rozbor daného tématu metodikou MS® přes mentální úroveň.
Využití:

  • Získání externího pohledu pro jednotlivce a týmy.
Koučink
Zpracovaní daného tématu přes mentálně-dynamickou úroveň.
Využití:

  • Koučink pro jednotlivce k vyřešení konkrétního tématu.
Facilitace meetingu a porad
Moderace pracovních setkání metodickým přístupem MS®.
Využití:

  • Zvýšení dynamické síly na poradách za účelem vyšší koncentrace účastníků.

Interaktivní workshop
60-120 minutový modul. Metodika MS® vysvětluje v souvislostech zvolené téma z pohledu životního cyklu dynamické síly a optimálního způsobu jejího využití. Cílem je nekonvenčním způsobem přinést komplexnější pohled na řešení daného tématu.
Využití v praxi:

  • Poradensko-vzdělávací modul pro skupiny jednotlivců a týmy obsahující komponenty fyzického tréninku.
Aktivační Plug In
90-120 minutový trénink koncipovaný tak, aby fyzickým zapojením těla aktivoval energii v našem organismu a tím zvýšili úroveň nových vhledu a porozumění v následných pracovních situacích. Aktivace smyslu potřebných k ofenzivní orientaci v soutěžním prostředí např. postřeh, rozhodnost a intuitivní vnímání okolí.
Využití v praxi:

  • Zvýšení dynamické síly týmu před poradami, důležitými obchodními jednáními a naladění ofenzivního myšlení.
Firemní trénink
Metodikou MS® tematicky koncipovaný půldenní, jednodenní nebo vícedenní týmový trénink, který staví na kombinaci poradenství a okamžitého fyzického prožitku. Zcela unikátní provedení firemního tréninku formou sportovne laděné akce, jenž má mimo jiné podprahový efekt na celkovou motivaci zaměstnanců
Využití v praxi:

  • Komplexní dynamická forma provádění teambuildingových a firemních tréninků se stanoveným cílem dopadu.

Komplexní spolupráce
Option Sigma vystupuje jako partner firmy a dle aktuální situace kombinuje výše uvedené nástroje k dosažení dohodnutého podnikatelského cíle.

 

Comments are closed.