Poradenství metodikou MS® pro sportovní kluby nabízí zcela unikátní pohled na způsob řešení problematických témat klubu.

V běžné přípravě sportovci trénují s trenéry specialisty. Nejvíce času věnují technickým a fyzickým atributům tréninku. Ovšem realita je často taková, že kvalitní stupeň fyzické a technické připravenosti hráčů neodpovídá kvalitě podaných soutěžních výkonů, a tím objektivně vzniká nerovnováha mezi investovaným tréninkem a dosahovanými výsledky. Není tajemstvím, že ti nejlepší trénují ve stejných, často dokonce nižších dávkách, než
ostatní. A přesto je něčím převyšují.

V soutěžním klání nastává obrat ve složení energetické struktury požadavků na hráče. Celková úroveň schopností je determinována obsahovým složením dosavadního tréninku. Už při prvním vstupu do soutěžního utkání s rostoucím tlakem na výsledek a kontaktem s okolními vlivy (diváci, média, autority, apod.) přirozeně roste důležitost okamžiku a zátěž mentálně-dynamické roviny hráče.

Znázornění rozdílu v poměru složení nároku na hráče v přípravě a v soutěži

Logika přístupu MS® znázorněna druhou pyramidou vysvětleno níže.

Metodikou MS® simulujeme zápasové situace, kdy se sportovec za pomoci energeticko-koordinačních pohybu vyžadujících nadměrnou psychickou odolnost učí daným situacím čelit.(aktivace fyzické roviny)
Tato fyzická aktivita posiluje u hráče schopnost vědomého ovládání obrazu a představ, které jsou za pomoci takto vytvořených vzorců přenášeny do podvědomí.(aktivace emoční roviny)
Následně je vše rozumově vysvětleno tak, aby vše dávalo sportovci smysl a mohl s ním vědomě dle potřeby nakládat. Soutěžní prostředí přestává být stresujícím a stává se tzv. „domácí půdou“.
(aktivace mentální roviny)

Nabídka poradenských služeb pro sportovce
Metodika MS® nabízí sportovcům inovativní pohled na řešení jejich problematických témat, která brzdí jejich posun.

Forma spolupráce:
Formu spolupráce je navržena vždy tak, aby splňovala základní předpoklad vyřešení problematického tématu sportovce z dlouhodobého hlediska. Může znamenat jak okamžitý zásah na některé ze tří rovin, tak intenzivní dlouhodobou spolupráci vyžadující komplexní střídavé zapojení všech rovin.

Nástroje spolupráce
Metodiku MS® na individuální úrovni realizuje Option Sigma několika možnými způsoby:

Konzultace a koučink
Sportovec se učí rozumět a vědomě vnímat, jak pracovat s koncentrací a herní myšlenkou, kdy a proč dochází ke krizovým momentům, jak je rozpoznat a jak s nimi zacházet a podobně.
Využití:

  • Konzultace k určení dalšího postupu přípravy.
  • Poradenský modul pro zpracování aktuální problematiky.
Terapeutické sezení
Zpracování tématu způsobující klientův emoční (podvědomý) stres, jenž je obvykle odpovědný za ztrátu koncentrace (na úrovni mentální) a výpadky výkonu (na úrovni fyzické).
Využití:

  • Uvolnění emočního stresu, a tím obnovení dynamické hladiny nezbytné pro optimální funkci ostatních rovin před soutěží i v přípravě.
Kondiční trénink
Fyzický trénink stavu MS, probíhající v pohybu a v soutěžní rychlosti. Hráč se učí tímto tréninkem fyzicky navyšovat a ovládat dynamickou sílu za účelem podpory dalších dvou rovin (emoční a mentální).
Využití:

  • Podpůrný trénink pro řešení aktuálních blokád a energetické neefektivity na fyzické úrovni.
  • Předsoutěžní kondiční příprava.
  • Doplněk tréninku v soutěžním období.

Komplexní spolupráce
Option Sigma vystupuje jako partner sportovce za účelem jeho sportovního a komerčního úspěchu. K tomu využívá výše uvedené nástroje v závislosti na aktuální potřebě.

 

Comments are closed.