Poradenství metodikou MS® pro sportovní kluby nabízí zcela unikátní pohled na způsob řešení problematických témat klubu.

Forma spolupráce
Option Sigma vystupuje v roli partnera klubu s cílem podpory jeho celostního vývoje. Spolupráce může být vedena částečně (zásahem na jedné ze tří rovin) nebo komplexně tzn. postupným zásahem na všech rovinách. To vyplývá z nastavení jednotlivého projektu, kde je možný proces od analýzy, koncepce a návrhu postupu, realizace až po vyhodnocení dopadu a úspěšnosti spolupráce.

Nástroje spolupráce:
Metodiku MS® na klubové úrovni realizuje Option Sigma několika možnými způsoby:

Poradenství a přednášky
Podpora problematických témat brzdící optimální vývoj klubu přes mentální rovinu.
Využití:

  • Pro management klubu jako analýza jemnohmotných aspektu sportovního a ekonomického úspěchu.
  • Pro trenérské týmy jako nekonvenční pohled na tvorbu herní strategie a taktiky.
  • Pro hráče jako motivace před důležitým výkonem.
Terapie a koučink
Podpora problematických témat brzdící optimální vývoj klubu přes mentálně-emoční rovinu.
Využití:

  • Pro jednotlivé hráče jako terapeutické sezení ke zpracování aktuálního tématu.
  • Pro jednotlivce a týmy jako podpůrný proces pro řešení aktuálních soutěžních témat.
Fyzický trénink
Na posílení mentální odolnosti a podvědomé schopnosti efektivně využívat dynamickou sílu v rychlosti fyzického pohybu.
Využití:

  • Pro jednotlivce a týmy jako komplexní kondiční příprava před soutěží
  • Pro jednotlivce a týmy jako doplňkový kondiční prvek na podporu výkonu v soutěžním období.

Komplexní spolupráce
Option Sigma doprovází klub za cílem podpory sportovního a podnikatelského úspěchu. K tomu využívá kombinaci výše uvedených nástrojů dle aktuální potřeby ve spolupráci s vedením, realizačním týmem a hráči.

 

Comments are closed.