Čím konstantnějších výsledkových úspěchů trenéři, kouči, lektoři a konzultanti dosahují, tím více si uvědomují, že ať mají takové nebo jiné vzdělání, všichni usilují o dosažení stejného cíle. Tím je fyzická, emoční a mentální rovnováha jejich svěřenců, žáků či klientů, která přináší požadovaný výsledek. Jen metody k jeho dosažení se liší v závislosti na odbornosti, zkušenostech a životní zralosti.

Metodika MS® staví a zjednodušuje celou podstatu procesu dosažení třírovinné rovnováhy na jednoho společného jmenovatele – dynamickou sílu.
Metodika MS® přináší komplexní nauku o působení dynamické síly na těchto třech rovinách.
Metodika MS® poskytuje unikátní metodický postup, jehož pomocí jsme schopni tyto tři roviny aktivně ovlivňovat.
Metodika MS® přináší jednotný a praktický jazyk souvislostí, na jehož základu jsme schopni efektivně analyzovat, plánovat a optimalizovat výukové a tréninkové procesy.

Nabídka forem výuky metodiky MS®
Výuka probíhá v následujících formách:

Mentální rovina
Tematicky zaměřené přednášky s cílem vysvětlit principy metodických postupu MS®.
Mentálně-fyzická rovina
Tematicky zaměřené praktické kurzy a workshopy metodiky MS® s kombinací teorie a fyzického tréninku.

 

Metodika Mental Supremacy® poskytuje obchodním partnerům unikátní nástroj ke koncipování a provádění tréninkových, vzdělávacích a poradenských služeb, který vede u klientů k nárůstu efektivity pochopení, a tím i urychlení přirozených učebních procesů. Za tímto účelem vytvořila společnost Option Sigma licenční systém, jenž umožňuje komerční využití metodiky MS® v oblasti vzdělávání a poradenství.

Druhy komerčních licencí:

Licence pro jednotlivce
(sportovní trenéři, školitelé a kouči).
Licence pro vzdělávací
a poradenské firmy komerčního typu.
Licence pro vzdělávací instituce nekomerčního typu
(školy a neziskové organizace).

Comments are closed.