Od jara 2016 nabízí 1MSS vzdělávání metodikou MS® v oblasti celostního rozvoje dětí a mládeže a podpory rodičů.

Tréninky pro děti a mládež
Jelikož po dětech nemůžeme chtít věci mentálně chápat, je u této kategorie důraz kladen především na rovinu fyzickou – sportovní trénink. Základ vzdělávání metodikou MS tvoří trénink klíčových principů, jako je schopnost udržet koncentraci na cíl, periferně vnímat okolí a přitom být v uvolněném rozpoložení a bavit se.

Nabídka forem vzdělání pro děti a mládež:

Kondiční trénink
Komplexní pohybová příprava pro děti od 5 let zaměřená na celkovou tělesnou koordinaci a podporu kognitivních funkcí. Cílem je aktivace smyslu potřebných v soutěžním prostředí, jako je postřeh, periferní vidění, intuitivní vnímání okolí apod.
Využití:

  • Komplexní pohybová příprava pro sportující i nesportující děti.
  • Doplňující kondiční příprava pro všechny druhy specializovaných sportu.
Optimalizační trénink
Edukativní forma mentálně-dynamického tréninku pro děti od 12 let zaměřená především na optimalizaci výdeje energie ve specializovaných sportovních disciplínách, jako je například tenis, hokej, fotbal, golf, florbal, ragby apod.
Využití:

  • Trénink optimálního využití zákonu dynamické síly v herní technice a tělesném pohybu.
  • Doplňující příprava pro vrcholové sportovce s cílem budoucí profesionalizace.

Vzdělání pro rodiče
Rodiče vychovávají své děti dle nejlepšího vědomí a svědomí. Často se ovšem způsob jejich výchovy kopíruje způsob, jakým byli oni sami vychováváni svými rodiči. A nebo se právě naopak chtějí vyvarovat chyb, které spatřovali na výchově svých vlastních rodičů a dělají vše naopak. Kde je optimální cesta?

“Objektivita, vzdělání, zkušenosti a nadhled”

Metodika MS® poskytuje netradiční vzdělání z širokého úhlu pohledu a obohacuje tento proces o prožitkovou formu aplikace daného vzdělání na rovinu fyzickou, což rodičům dává možnost prakticky procítit a zažít rozdíly v přístupu vedení jejich dětí.

Nabídka forem vzdělávání pro rodiče:

Přednášky a vzdělávací workshopy
Tematicky zacílené vzdělávací moduly pro rodiče.
Využití:

  • Praktické vzdělávání k optimální podpoře výchovy dětí fungujících ve výkonnostním prostředí.

 

 

Comments are closed.