Společnost Option Sigma v rámci projektu First Mental Supremacy School nabízí firmám pro rozvoj jejich zaměstnanců různé formy vzdělávání metodickým přístupem MS®.

Jak zajistit vzdělávání, které něco přinese?
V dnešní době je pro firmy pravidelná investice do vzdělávání svých zaměstnanců nedílnou součástí jejich fungování. Z původního ofenzivního principu ze strany zaměstnavatele “poskytnu svým zaměstnancům vzdělání za účelem jejich posunu” se stal defenzivní princip “co ještě za vzdělávání mohu svým zaměstnancům poskytnout, aby bylo atraktivní a investované prostředky přinesly pro firmu požadovaný efekt”? HR manažeři jsou neustále nuceni hledat nové atraktivnější formy, jak se zavděčit zaměstnancům a přitom co nejefektivněji využít budgety interně určené k investici do vzdělávání.

Spojením příjemného s užitečným!
Aplikace metodického postupu MS® nabízí zaměstnavateli řešení výše uvedené problematiky a příležitost opět zaujmout ofenzivní roli tím, že poskytnutá forma bude svým provedením obsahovat výrazně vyšší přidanou hodnotu než klasické provedení vzdělávacích modulů:

Zapojení fyzické roviny principem MS® přináší přidanou hodnotu:

 • Vyšší hladina koncentrace = vyšší efektivita porozumění probírané látce.
 • Dynamizace organismu = zdravotní efekt.
 • Atraktivní forma a zábava = kombinace teorie a okamžitého fyzického prožitku.
 • Vzdělání z jiných oblastí = principy úspěchu profesionálních sportovců, aplikovaná psychologie apod.

Tematické oblasti vzdělání:
1MSS CZ nabízí vzdělávání prováděné metodickým přístupem MS® v oblasti tradičních “měkkých” manažerských dovedností, jako jsou například:

 • Self-management
 • Týmová spolupráce a komunikace
 • Leadership
 • Motivace
 • Time Management
 • Řízení změny
 • Obchodní dovednosti

Formy provedení vzdělávacích modulů
1MSS CZ standardně nabízí 3 formy realizace vzdělání do výše uvedených tematických oblastí metodikou MS®.

Interaktivní přednáška
60 – 90 minutový vzdělávací modul. Mluvené slovo je proloženo praktickými ukázkami na fyzické rovině. Tato kombinace výrazně zvyšuje praktický dopad daného tématu.
Využití:
Vzdělávání pro skupiny jednotlivců a týmy.
Kurz
V pravidelných intervalech navazující tematicky zacílené vzdělávání kombinující teorii a fyzický prožitek. Od přednášek se liší intenzitou a workshopovým provedením.
Využití:
Vzdělávání pro jednotlivce.
Teambuilding
Metodikou MS® tematicky koncipovaný půldenní, jednodenní nebo vícedenní týmový trénink. Vzdělávací školení formou sportovně laděné akce, která má podprahový efekt na motivaci zaměstnanců.
Využití:
Prožitková forma vzdělávání pro skupiny a týmy.

 

Comments are closed.