Od podzimu 2016 poskytuje 1MSS vzdělávání metodikou Mental Supremacy® pro širokou veřejnost. Vzdělávání Síla v Souvislostech obsahuje základní principy MS® jako unikátního vědění do života.

Každý známe situace, kdy se na nás někdo podívá a my jsme nuceni uhnout pohledem, když nemůžeme na určitou věc nebo osobu přestat myslet, když se v blízkosti určitých lidí cítíme “bez energie” nebo máme zvláštní tělesné pocity, když nedokážeme říkat “ne” nebo lidem napřímo nepříjemné věci. To všechno jsou účinky působení dynamické síly, která nás díky našemu nevědomí staví do role “reagujícího”, místo aktivně jednajícího. Pokud chceme těmto situacím porozumět, musíme často odbočit do oblastí ezoteriky a neuchopitelných vysvětlení.

Vzdělávání Mental Supremacy® Síla v Souvislostech je zaměřeno na aplikaci metodiky do témat osobního rozvoje, zdraví a vztahů a za pomocí praktických nástrojů dělá právě z “tajemné a neuchopitelné” oblasti něco konkrétního a prakticky vysvětlitelného.

Nabídka vzdělávacích a tréninkových služeb 1MSS CZ
Tematické oblasti:
1MSS nabízí dle aktuální nabídky široké spektrum témat, jako např.:

  • osobní seberealizace
  • komunikace ve vztazích
  • zdraví
  • sport

Formy realizace:

Interaktivní přednášky
60 – 90 minutový vzdělávací modul. Mluvené slovo je proloženo praktickými ukázkami na fyzické rovině. Posluchači si mohou teorii okamžitě i vyzkoušet v praxi.
Využití:
Pro získání nových informací a motivace k dalšímu rozvoji.
Kurzy a workshopy
Kombinace tematicky zacíleného vzdělávání a fyzického tréninku za účelem porozumění zvolenému tématu z pohledu zákonu energetiky a dynamické síly.
Využití:
Pro hlubší pochopení daného tématu a následnému využití v praxi.
Aktivační tréninky
Speciálně koncipovaná fyzická činnost zaměřená na aktivaci a rozvoj kognitivních funkcí, koordinaci mozkových hemisfér a jejich ukotvení na tělesné úrovni.
Využití:
Pro celkovou centraci organismu jako alternativa fyzického tréninku.

 

 

Comments are closed.