Třírovinná rovnováha

Každý z nás máme tři hlavní roviny, jejichž existenci si plně uvědomujeme. Je to hlava, emoce a tělo. V hlavě se rodí myšlenky, v emocích pocity a fyzickým tělem projevujeme dovednosti a jednáme. Koncept třírovinné rovnováhy staví na faktu, že tyto 3 roviny jsou na sobě závislé. Kdykoliv se jedna rovina vychýlí z rovnováhy, okamžitě tento výkyv poznáme i na ostatních dvou rovinách.

Praktické příklady ztráty rovnováhy z běžného života:

Příklad ztráty fyzické rovnováhy:
Když uklouzneme nebo do nás někdo strčí a hrozí nám pád, okamžitě se začneme špatně cítit a naše myšlenky se začnou věnovat bezvýhradně pouze riziku možného pádu. Vše ostatní čemu jsme do té chvíle věnovali pozornost, se stane nedůležité.
Důsledek: Nerovnováha na fyzické rovině rozhodí emoční rovinu, ta následně rozhodí mentální rovinu. Řečeno jednoduše, ztrácíme schopnost koncentrace na činnost, které jsme se dosud věnovali.
Příklad ztráty emoční rovnováhy:
Když se stane něco, co si nepřejeme a s čím nepočítáme, automaticky to v nás vyvolá negativní emoce. To má za následek, že upadáme do fyzické nečinnosti nebo naopak začneme fyzickou činnost přehánět v podobě agrese.
Důsledek: Nerovnováha na emoční rovině způsobí nerovnováhu na dalších dvou rovinách. Nejsme schopni se mentálně soustředit, protože jsme emočně rozhozeni. Fyzicky naše jednání postrádá cit nebo naopak důraz.

Stav Mental Supremacy ztělesňuje rovnováhu na všech třech rovinách. Naše hlava ví, co chce, a proč to dělá. Naše pocity jsou u toho příjemné a fyzicky se cítíme stabilně a jistě. Za tohoto stavu se cítíme sebevědomě, máme dostatek motivace a naše jednání je rozhodné a přímé. Z toho vyplývá, že jakoukoliv činnost v tomto rozpoložení děláme, máme největší šance na úspěch.

Stavu Mental Supremacy můžeme vědomě dosahovat
Dalo by se říci, že stav MS všichni známe. Kdykoliv si uvědomíme, že jsme “nad věcí”, cítíme se sebejistě, plní energie a máme pocit, že všechno je tak, jak má, nacházíme se v MS. Často tento stav známe pod pojmem “Flow” nebo u sportovců je například rozšířen název “být v zóně”. Prostě na co sáhneme, to nám vychází. Co je ovšem stále nezodpovězenou otázkou a čím se zabývá většina odborníků na poli psychologie a vědy je, jak můžeme tento stav trénovat. Přístup metodiky MS® přináší na tyto otázky nekonvenční odpovědi z pohledu zákonů dynamické síly a jejich aplikace přes naše tělo.

Dynamickou silou k Mental Supremacy
Mnozí z nás znají tento pojem z empirických nauk anebo ze sportu jako dynamickou sílu odrazu, úderu nebo pohybu. Laicky řečeno, dynamická síla udává věci do pohybu a současně na ně v pohybu působí. Můžeme říci, že čím více této síly máme, tím rychleji jsme schopni měnit rychlost, směr a zároveň tak rychleji a efektivněji vykonávat celou akci. Dynamickou sílu můžeme taky zcela jednoduše nahradit obecným pojmem energie.

Obr. 1 a 2. – dynamická síla na FYZICKÉ úrovni
Praktický příklad k obrázkům: dva lidé chtějí zvednout stejně těžké závaží. Človek s křivkou síly na obrázku 1. zvedne závaží za určitý časový úsek méněkrát, než člověk s křivkou na obrázku 2. Tzn. že i když oba dokáží vyvinout stejnou sílu, druhý člověk má vyšší dynamickou sílu, proto dokáže danou činnost za stejný čas vykonat vícekrát.

Práce s dynamickou silou znamená práci s energií
Když se zmíníme, že pracujeme s dynamickou silou, neshledáváme na tom obvykle nic zvláštního, protože s ní pracují všichni sportovci a trenéři a věnují se jí i vědní obory. Když ovšem řekneme, že pracujeme s energií, většinou nás napadnou myšlenky na ezoteriku nebo něco těžko uchopitelného a tajuplného. Proč je tomu tak? Protože sportovec pracuje vědomě s energií pouze na fyzické úrovni a my si její účinek můžeme okamžitě změřit právě výslednou délkou skoku, rychlostí úderu či pohybu. Kdežto práci s energií na jiné rovině než fyzické s běžným vzděláním a porozuměním jen tak lehce změřit nemůžeme, proto ten náš často skeptický pohled.

Hladina naší dynamické síly ovlivňuje úroveň našeho myšlení
Metodika MS® staví na faktu, že výše uvedené roviny Třírovinné rovnováhy na sebe vzájemně působí za pomoci veličiny, kterou je právě ona dynamická síla. Výkyv hladiny dynamické síly na jedné rovině ovlivní okamžitě hladinu na jiné.

Abychom ovšem mohli vnímat hladinu dynamické síly na některé z dalších dvou rovin, než jen té fyzické, musíme nejdřív pochopit praktické dopady jejího výkyvu. Je zřejmé, že na rovině fyzické se nedostatek síly projevuje fyzickou únavou. Pokles dynamické síly na rovině emoční se logicky projeví emoční nevyrovnaností, jejíž podoby moc dobře známe v podobě různých nepříjemných pocitů: například od pocitu viny, přes apatii, žal až ke strachu a hněvu. Naše jednání pak odpovídá té či oné emoci. Svým způsobem i lenost je nedostatek dynamické síly. Jen si zkuste představit být líný dělat něco, na co se těšíme a máme u toho příjemný pocit. Na rovině mentální se pokles dynamické síly projevuje jako ztráta pozornosti a koncentrace na zvolený cíl, což prakticky u člověka vnímáme jako malou vůlí a defenzivní myšlení. Můžeme říci, že pokaždé, když se cítíme unaveně jinak než fyzicky a máme tendenci “klesat na mysli”, může za to právě onen pokles hladiny dynamické síly na některé z dalších dvou rovin.

Metodika MS® nabízí způsob, jak s jednotlivými rovinami prakticky pracovat
a optimalizovat naši třírovinnou rovnováhu.

Comments are closed.