Stavu Mental Supremacy můžeme dosahovat systematickým vzděláváním a tréninkem, a využívat tak výhod, které nám tento stav poskytuje. To umožňuje metodika MS® poskytnutím potřebného vzdělání, speciálních forem tréninku a praktických návodů.

O co jde?
Jedná se o metodický postup, jenž využívá znalostí principu dynamické síly, aplikované psychologie a speciálně zaměřeného fyzického tréninku za účelem maximalizace stavu Mental Supremacy.
Proč chceme docílit stavu MS?
Ve stavu Mental Supremacy má náš organismus optimální hladinu dynamické síly, a tím přístup ke všem kvalitám osobnosti – k plnému vnímání, intuici a analytickému myšlení.
Řečeno jednoduše
Udržet pozornost, plně si vše uvědomovat a maximalizovat tím účinnost ve vnějším světě.

Comments are closed.