O projektu

Projekt 1MSS je vyústěním dlouholeté konzultanské praxe společnosti O∑ Option Sigma a jejího jednatele Ing. Radima Valigury. Posláním projektu je zpřístupnění filosofie Mental Supremacy a z ní vytvořené metodiky MS® široké veřejnosti a rozšíření tak celkového povědomí o možnostech zvyšování efektivity lidského fungování ve výkonnostním prostředí podnikání a sportu.

People Mngt obrázek

Pro hlubší pochopení filosofie 1MSS – rozhovor se zakladatelem projektu Radimem Valigurou

(další informace tohoto formátu naleznete v sekci Koncept MS® nebo v aktualitách na titulní straně webu)

.
4V6B1257x (kopie)Ing. Radim Valigura

Od mládí se věnoval tenisu. V letech 2003-7 působil ve Švýcarsku, kde jako trenér osobně spolupracoval s vrcholovými sportovci včetně tříleté osobní spolupráce s bývalou světovou jedničkou Martinou Hingis. Po návratu do ČR se mmj. pod projektem 1MSS věnuje vývoji a školení tréninkového systému Mental Supremacy®, které aplikuje napříč oblastí vrcholového sportu a podnikání. 

Mental Supremacy je velice neznámý pojem, můžete nám svými slovy povědět, co to vlastně znamená?

Pojem Mental Supremacy (česky volně přeloženo mentální převaha) je stav, kdy se cítíme sebejistě, máme ofenzivní mysl a chuť dosahovat nových cílů. Dokážeme se na situaci podívat uvolněně a z nadhledu.

Zní to trochu bojově, člověk si domyslí, že pokud má někdo “převahu”, druhá strana musí automaticky prohrávat, je to tak?

Jediné, co je na tom bojové je, že tento pojem vychází z bojových umění. Jinak tento pojem sleduje jiný rozměr: slovo “supremacy” sice ve slovníku znamená převahu nebo nadvládu, ale pochází ze slova supreme, a to znamená “být nad”. V případě Mental Supremacy bych to volně vysvětlil “mít mentální nadhled nad situací”. A nadhled mám v případě, že rozumím souvislostem, tzn. proč se věci dějí, jak spolu souvisejí. Tím si je dokáži odosobnit a emočně se uvolnit. Potom mám i šanci odhadnout, jak se budou věci dále vyvíjet. Pak už je jen na nás samotných, jak s těmito informacemi naložíme a jak se zachováme. Tímto směrem se ubírá celá filosofie.

Takže když budu mít mentální nadhled, problémy se budou řešit lépe?

Otázkou je, co nazýváme problémem. Všechny věci se nám dějí za nějakým smyslem a máte pravdu, že když se na věc dokáži podívat z nadhledu, jsem na dobré cestě ho i vyřešit. Nicméně otázkou zůstává naše aktuální dynamika neboli energie. Od toho se pak odvíjí také chuť problém řešit, protože druhým hráčem na scéně jsou právě naše emoce a ty právě s danou energií úzce souvisí. A tam se teprve rozhoduje, jak rychle a jak efektivně jsem schopen své pochopení převést do svého jednání.

Vy jste původem tenisový kouč, jak jste se vůbec k této tématice dostal?

Celý můj život až do roku 2007 provázel tenis. Jako hráč jsem to dotáhl jen na první ligu, radim+martina Hvždycky jsem byl přemýšlivý. To se do výkonnostního sportu moc nehodí, tam převažuje výsledkově orientovaný výkon. Logicky jsem přešel do role trenéra, kde se naopak přemýšlení vyžaduje. Když jsem mezi lety 2004 – 2007 dostal příležitost osobně spolupracovat s hrající legendou Martinou Hingis, dostalo se mi pohledu snad z největší výšky, jaká se dá ve sportu jako je tenis zažít. Denně jsem zažíval způsob, jakým Martina vyhrávala zápasy proti fyzicky silnějším soupeřkám jen proto, že uměla použít něco, co oni neznali. Na tréninku jste nepoznali rozdíl a Martina často i prohrála. Ale jakmile přišel zápas, ouhle, bylo to přesně naopak. A to mě zajímalo. Tehdy jsem se rozhodl, že tohle chci pochopit. S tímto rozhodnutím se i následně objevily příležitosti, v podobě lidí, kteří mě v tomto směru mohli vést a dát mi potřebné části skládačky.

Chápu to dobře, že to tedy znamenalo jít od tenisu pryč?

Víte, tenis je krásný sport a já mám moc rád a asi ho nikdy neopustím. Ale i když tenis patří do ekonomicky nejsilnějších sportů, je to úzký segment podobně smýšlejících lidí a od toho se odvíjí i záběr témat, které se tu řeší. Ostatně asi jako každý sport, který je něčím specifický. Vzhledem k povaze mých služeb, které mají přesah do jiných oblastí, jsem právě v tomto omezení viděl problém.

Jak vznikla myšlenka založit projekt First Mental Supremacy school?

Bylo to po roce 2010, když jsem se svými tehdejšími kolegy naplno pochopili jádro toho, co vlastně děláme. V dnešní době má člověk neomezené zdroje informací, teoreticky jsme vybaveni až až. Oproti tomu, vzdělávací a tréninková centra, které by se zaobírali výhradně praktickou rovinou účinnosti (tím, co nám daná akce skutečně přinese), moc není.

V materiálech, které dáváte k dispozici, se často objevují slova jako např. “metafyzický” či “energeticko-informační”, znamená to něco alternativního nebo ezoterického?

Ne, takto nepřemýšlím. Trénink MS® nemá s ezoterikou nic společného. Na druhou DSC02844 (kopie)stranu určitě každý z nás už zažil věci a pocity, které se prostě logicky levou polovinou mozku nedají vysvětlit, protože tyto jevy mají základ v metafyzické rovině, která je spjata s dynamikou a energií jako takovou. Trénink MS se o tuto rovinu opírá a tím dělá z těchto “nevysvětlitelných” věcí “vysvětlitelné”, dává je do souvislostí a učí s nimi pracovat na denní praktické bázi. K tomu například slouží práce s tělem a jeho pohybem, kde se dynamické procesy a jejich výsledek dají krásně demonstrovat. Cílem je vzdělání a uvědomění našich klientů v jemnohmotné rovině, která je hlavně pod soutěžním a výsledkovým tlakem velmi upozaděna.

Vidíte, s tím souvisí i moje další otázka: Skoro na všech fotkách držíte Vy, nebo někdo z Vašich svěřenců v ruce meč. Proč?

SAMSUNG CSCMeč má v MS® několik úloh. Tou první je právě ona příležitost, uvést do pohybu současně nejen naše tělo, ale i naše emoce. Existují studie, že už samotné uchopení meče v nás vzbuzuje tělesné pochody kódované podvědomě stovky let a připravuje nás na boj. Samozřejmě tady se jedná o zcela bezpečný boj, který nebolí. Ale po pár minutách na sobě uvidíte, jak se zvýší Vaše koncentrace. Navíc jedná se o tak specifický pohyb, že zapojuje koordinaci celého těla a tím i obě naše hemisféry mozku.

Druhou rovinou je samotná filosofie stará tisíce let, o kterou se opírá naše druhá tréninková metoda ogumdo mind in motion: při souboji s mečem neexistují výmluvy. Existuje jen zásah nebo být zasažen. Nikdo se neptá, zda jste připraveni, zda jste trénovali, nebo zda něco děláte dobře. Stojíte jen Vy a každý Vaše akce je jen Vaše zodpovědnost. Stejně jako v každé jiné praxi, ať už ve sportu, v byznysu, nebo v životě jako takovém.

Můžete uvést konkrétní případy z praxe, které aplikací tréninku řešíte?

Těch je spoustu a vzdělání MS®  je tak komplexní, že všechno souvisí se vším. Například DSC_4993 (kopie)hokejový tým má špatné začátky, jak jsme to viděli třeba u našich hráčů na letošním MS®. Prvních 10 minut je stálo spoustu sil a pokud toho soupeř využije, těžko se to pak dohání. Řešení leží v pochopení souvislostí mezi dynamickými cykly tzv. “fokusu” hráčů (vnitřní kvalita) a dynamikou hry jako takové (vnější kvalita). Tréninkem MS dochází k pochopení a následném sladění těchto dvou kvalit a hráči si už vědomě volí potřebný timing jejich akce. Najednou je hra zase v jejich rukou.

 

image001 (kopie) Nebo fotbalový tým je poslední v tabulce, zbývá pár zápasů do konce a hrozí sestup. S vnějším tlakem na klub jako takový (od majitelů, sponzorů, fanoušků a jiných faktorů) roste i vnitřní tlak hráčů a trenérů na sebe sama. Hráči se pak místo na podávání výsledků soustředí na všechno kolem, hlavně na to, co nefunguje. Dostávají se tím do křeče a ztrácí nadhled- tedy svoji Mental Supremacy. Navenek se to projevuje, že se začnou starat sami o sebe, přestanou týmově myslet. Klesne tak síla celého týmu a je to jak jedovatá spirála směrem
dolů, která se ve výsledku projeví splněním nejhorších očekávání (ztráty bodů v posledních minutách, smolné momenty, neproměnění jindy stoprocentních šancí).

 

Řešení je zase v uvědomění a pochopení sk8 (kopie)souvislostí, jak metafyzická úroveň ovlivňuje sílu a směr našeho myšlení. Po etapách tréninku MS je hráčům jasné, že teprve po znovuobnovení potřebné dynamiky můžeme i přehodit vyhybku našeho fokusu z problému na řešení. Divila byste se, jak to funguje.

V nabídce modulů vyplývá vaše zaměření i na podnikání, jak to mám chápat?

To je právě ten přesah, který se každým novým modulem odkrývá. Podnikatelé a manažeři DSCN1549 (kopie)používají podobné principy, jen hřiště je jiné. O co je menší požadavek na výsledky podávané tělesným výkonem, o to je větší nárok na dynamickou úroveň lídra- manažera. Ta se neprojevuje tělesnou koordinací ale hlavně tou duševní. Zůstat ve své síle, udržet si nadhled a orientaci na dlouhodobé cíle vyžaduje právě onu vysokou hladinu dynamiky a její vědomé zacházení. Manažeři se vzdělávají a učí se praxí. Trénink uchopený z opačného konce, tedy trénink přes tělo dává vývoji manažera úplně nový rozměr.

Můžete uvést i konkrétní příklady z této oblasti?

Firma je díky změně trendu trhu ve stagnaci, má spoustu zaměstnanců, kteří jsou tam EM4C6584dlouho a zvykli si teplé místo a na pomalé fungování. Nový manažer, ať už interim nebo kmenový, který je najat na rozhýbání a provedení změny, bude čelit nejen vnější konkurenci, ale hlavně nevědomé sabotáži současné struktury zaměstnaců, pro které je jakákoliv změna bolestí. Úspěch této osoby závisí právě na udržení jeho dynamické hladiny, která mu umožní udržet fokus a neuhnout z cíle. Trénink a vzdělání MS®  může být právě v tomto ohledu rozhodujícím faktorem konečného výsledku tohoto procesu.

 

 

IMG_4070

IMG_4050

Blíží se den D- Firma je před důležitým jednáním s potenciálním partnerem, klientem či investorem. Cílem je například finální prezentace nabídky. Za tento proces odpovědný manažerský tým absolvuje trénink na toto téma za účelem nabroušení svého ostří tzn. zvýšení dynamiky a zaostření cílového fokusu.

.

KONTAKTY

+420 702 038 107
office@1mss.cz
www.radimvaligura.com

Comments are closed.