Přehled služeb

O∑ Option Sigma nabízí formou projektu 1MSS kromě nových informací a poznatků ze světa mentální přípravy také široké spektrum konzultanských a trenérských služeb, vycházejících z filosofie Mental Supremacy a lišících se svým tematickým zaměřením a požadovaným dopadem. Ucelená logika těchto služeb je graficky znázorněna níže:

KonceptMS
KonceptMSKonceptMS
KonceptMSKonceptMSKonceptMS

Vybranému filtru neodpovídá žádný obsah. Prosím zvolte jiný filtr.

VYUŽITÍ METODIKY MS® VE SPORTU

1MSS

1:24ProfessionalVIDEO: Professional

Radim Valigura vysvětluje svými slovy v krátkém videu podstatu vzdělání Mental Supremacy – Professional.

Projekt 1MSS nabízí služby v oblasti výkonnostního a vrcholového sportu v následujících rovinách:

  • Odborná péče sportovcům pro řešení soutěžních témat spojených se stresem a poklesem výkonu.
  • Nadstavbové vzdělání trenérům pro rozšíření stávající přípravy o aplikaci nových prvků zvyšujících mentální odolnost jejich svěřenců.
  • Tréninkový systém pro kluby a svazy pro posílení mentální odolnosti jejich týmů při náročných fázích soutěže.

Nabídka pro jednotlivce a sportovní kluby

Níže uvedené služby v nabídce pro oblast sportu se liší především tím, zda jsou svou povahou:
  • zaměřeny na dosažení cíle (stanovení cíle a způsob jeho dosažení probíhá ve spolupráci s klientem - komplexní programy dlouhodobé péče)
  • zaměřeny pouze na aktuální okamžik v procesu na cestě k cíli (definice cíle a způsob jeho dosažení zůstává plně v kompetenci klienta - programy jednorázové péče).
Nabídka pro jednotlivce - programy jednorázové péče
Popis
Cena
Podrobnosti
PDF
 
TERAPEUTICKÁ PORADNA 
Všichni známe situace, kdy se nám v klíčové chvíli roztřese ruka, zpomalí nohy nebo se nám doslova "podlomí kolena". Ať děláme co děláme, daná situace je prostě silnější a jasné myšlení se zničeho nic zatmaví. Zažíváme následek podvědomého stresu, jenž má způsobuje pokles našeho fyzického výkonu. Jak s tímto stresem pracovat, když k němu nemáme vědomě přístup? Dá se tento stres uvolnit? 
Jednorázové individuální sezení na bázi kombinace přístupů MS® a One brain Kineziologie - 3in1 Concepts®. Cílem je zpracování tématu na podvědomé rovině a uvolnění stresu. Tím dochází jak k uvolnění destruktivních vzorců chování, tak i příslušných svalových okruhů oslabujících při důležitých momentech hry.
Nabídka pro jednotlivce - programy dlouhodobé péče
Popis
Cena
Podrobnosti
PDF
 
KOMPLEXNÍ MS® DEVELOPMENT PROGRAM PRO JEDNOTLIVCE
Chci pochopit, proč a kdy mi selhává fyzický výkon a naučit se způsoby, jak ho mohu co nejrychleji znovu nastartovat. Chci se systematicky připravovat a naučit se čelit nečekaným a stresovým situacím spojených nejen se soutěžní tematikou, ale i každodenním životem.
Dle délky programu,
věku a stupně
profesionalizace sportovce.
Individuálně koncipovaný program obsahující jak vzdělávací a tréninkové, tak koučinkové a terapeutické moduly. Cílem je komplexní podpora sportovci sloužící jako nadstavba k stávajicí tréninkové zátěži za účelem dosažení nejen sportovních cílů. Intenzita nastavena dle soutěžních cyklů.
Nabídka pro sportovní kluby - programy jednorázové péče
Popis
Cena
Podrobnosti
PDF
 
VZDĚLÁVACÍ PŘEDNÁŠKA PRO TRENÉRY A RODIČE
Jak mohu co nejjednodušeji sjednotit trenéry a rodiče, aby táhli za společný provaz a neházeli si vzájemně "klacky pod nohy"? Chci podpořit oboustrannou efektivní komunikaci. Chci obě strany přimět k hledání řešení k celkové podpoře našeho klubu a ne k hledání chyb.
Interaktivní 90 min. přednáška ze vzdělávacího cyklu Mentální odolnost v souvislostech (jednotlivé články z MOvS jsou publikovány v sekci vzdělávací blog/poradna na HOME). Cílem je podpora klubu uvedením trenérů a rodičů na společnou hladinu uvědomění v tématu optimální spolupráce při vývoji mladých sportovců.
Nabídka pro sportovní kluby - programy dlouhodobé péče
Popis
Cena
Podrobnosti
PDF
 
KOMPLEXNÍ MS® DEVELOPMENT PROGRAM PRO TÝMY
Chci aby můj tým byl odolnější při náročných fázích zápasu (sezóny) a vědomě si vytvářel mentální převahu. Chci podpořit efektivní komunikaci v týmu a jeho dynamickou strukturu. Chci doplnit stávající tréninkový přístup o další tréninkové prvky a vzdělání posilující nejen mentální odolnost jednotlivých hráčů.   
Dle věku a počtu
sportovců
a stupně profesionalizace
klubu.
Tréninkově-vzdělávací sekvence pro sportovní týmy od 12 let pro získání konstruktivních návyků chování ve stresových situacích a trénink jejich vědomé aplikace v soutěži. Probíhá ve spolupráci s klubem formou krátkodobých nebo dlouhodobých projektů.

Vybranému filtru neodpovídá žádný obsah. Prosím zvolte jiný filtr.

VYUŽITÍ METODIKY MS® V BYZNYSU

1MSS

Projekt 1MSS obsahuje služby pro manažery nebo manažerské týmy především za účelem:

  • posílení mentální odolnosti a zvýšení efektivity fungování při krizích nebo náročných obdobích změn
  • získání nadstavbového vzdělání z pohledu aplikované psychologie a energetické kineziologie pro zvýšení efektivity v každodenních rozhodovacích procesech, při tvorbě strategie a taktiky, při vyjednávání s obchodními partnery, vedení zaměstnanců a podobně
Nabídka pro firmy
Popis
Cena
Podrobnosti
PDF
 
INTERAKTIVNÍ PŘEDNÁŠKA PRO MANAGEMENT 
na téma
PRINCIPY DYNAMICKÉ SÍLY V PODNIKÁNÍ 
(90min)
Standardizované školení pro management firem. Obsahuje základní principy metodiky MS® a slouží především pro otevření nových pohledů a možností seberozvoje pro účástníky.
FIREMNÍ TEAMBUILDING
Chci svým zaměstnancům zajistit nejen sportovní akci a zábavu, ale taky aby podprahově pracovali na rozvoji jak svých vnitřních kvalit osobnosti, tak těch vnějších odrážejících se v zaměstnání. Chci podpořit týmovou komunikaci v dynamickém pohybu a rozšířit celkový rozhled účastníků.
Individuální dle počtu a místa konání
Jednodenní nebo vícedenní sportovně laděná akce na bázi metodky Mental Supremacy® koncipovaná ve spolupráci se zadavatelem. Akce může být po dohodě se zadavatelem vedena jak ve vysoké sportovní intenzitě, tak pouze v symbolické rovině.
Nabídka pro jednotlivce - programy jednorázové péče
Popis
Cena
Podrobnosti
PDF
 
TERAPEUTICKÁ PORADNA 
Jak mohu zvýšit schopnost udržet koncentraci a nadhled ve stresových situacích? V hlavě vím přesně, co dělat, ale v dané situaci v praxi to prostě nezvládnu provést. Stres je silnější než moje vůle.
Dle oblasti
dopadu
Zpracování požadovaného tématu přístupem MS® v kombinaci s přístupem One Brain Kineziologie - 3in1 Concepts®.

Vybranému filtru neodpovídá žádný obsah. Prosím zvolte jiný filtr.

METODIKA MS® PRO OSOBNÍ ROZVOJ

1MSS

.. jsem pánem situace nebo situace ovládá mě? Jednám, tedy situacím vědomě předcházím, nebo pouze na situace reaguji? Jak se mohu naučit využívat tlak okolí ve svůj prospěch a přeměnit ho v dopřednou energii, jenž mi pomáhá dosahovat vlastních cílů?

Na tyto a podobné otázky odpovídá ucelená platforma vzdělání Mental Supremacy® podpořená specializovanou kineziologií One Brain. Vyzdvihuje a odkrývá tabu ne snadno uchopitelného pojmu “dynamická síla” obecně nazývána jako “energie”. Dává ji do praktické roviny a učí s ní vědomě pracovat. Cílem je zvýšit naší schopnost vědomé volby a řešit každodenní situace v náš prospěch.

NABÍDKA PRO VEŘEJNOST

Nabídka pro jednotlivce - programy jednorázové péče
Popis
Cena
Podrobnosti
PDF
 
TERAPEUTICKÁ PORADNA & KOUČINK
Dostal/dostala jsem se do situace, která mě zaměstnává a bere mi čím dál více sílu. Chtěl/la bych se podívat na to, co mi podvědomě brání v tom, abych se posunul/la dále. 
Jednorázové individuální sezení na bázi kombinace MS® a One brain Kineziologie - 3in1 Concepts®. Více na www.plnypotencial.cz.

Vybranému filtru neodpovídá žádný obsah. Prosím zvolte jiný filtr.

Metodika MS® pro děti a mládež

1MSS

Projekt 1MSS nabízí dětem komplexní služby na zvýšení odolnosti organismu vůči stresovým vlivům okolí.

Sportovní trénink pro posílení činnosti mozku

Za pomocí základních principů metodiky MS® jako je vědomá práce s těžištěm a energetickým centrem, tělesná cvičení na koordinaci mozkových hemisfér nebo práce s dynamickou silou úderu vybudovat tělesně-emoční stabilitu a tím připravit dítě na výkonnostně orientované prostředí.

V čem je trénink specifický?

  • Obsahuje prvky, které tvoří pilíře přípravy sportů a bojových umění jako je například aikido, tenis, rugby, florbal, atletika a pod.
  • Vychází z poznatků aplikované psychologie a kineziologie, jenž propojuje fyzický pohyb s emoční a mentální rovinou naší osobnosti.
  • Nejen na tvorbě metodiky ale i na výkonu tréninku se podílí specialisté z různých sportovních odvětví, aktivně působící na reprezentačních a extraligových úrovních.

nabídka

Nabídka pro jednotlivce - programy jednorázové péče
Popis
Cena
Podrobnosti
PDF
 
TERAPEUTICKÉ SEZENÍ PRO UVOLNĚNÍ STRESU 
Jak se můžeme na něco koncentrovat nebo se při důležité situaci uvolnit, když ke skutečné příčině daného stresu nemáme v tu chvíli přístup? Proč nás napadají slaboduché myšlenky a klesá nám sebedůvěra? Jak můžeme pracovat na uvolňování tohoto stresu?
Dle věku dítěte
Individuální sezení na bázi kombinace přístupu MS® a One Brain Kineziologie - 3in1 Concepts®. Více na www.plnypotencial.cz.
PORADENSTVÍ & KOUČINK RODIČŮ 
Jak se mohu prakticky vzdělat v tematice koučování a podpořit tak co nejefektivněji výkony mého dítěte při soutěži?  
600,- Kč/ 20 minut
Osobní konzultace
Telefon, Skype
Individuální procesní podpora rodičům sportujících dětí formou osobních pohovorů a koučinku.

Vybranému filtru neodpovídá žádný obsah. Prosím zvolte jiný filtr.

Comments are closed.